Změna sídla společnosti

Asistentka24.cz – přihlášení pro klienty >>   facebook Sdílet na FACEBOOK   skype Skype
Úvodní strana – Sídlo pro firmy Brno

Změna sídla společnosti: Krok za krokem

 

1. Pro začátek potřebujete dva dokumenty, které vám v rámci poskytnutí sídla pro firmy v Brně zajistíme zdarma.

 

 

2. Dále je třeba zanést změnu sídla do obchodního rejstříku.

Postup se liší v těchto dvou případech:

a) nová adresa sídla je ve stejném městě jako současná adresa (Brno←Brno)
Vyřízení změny sídla v OR pro vás zajistíme: konečná cena 2.000 Kč + poplatky soudu 2.000 Kč. O změně sídla rozhodne statutární orgán a toto rozhodnutí nemá formu notářského zápisu.

b) nová adresa sídla je v jiném městě než stávající (například Brno←Znojmo)

V tomto případě je nutné provést změnu zakladatelského dokumentu. Co k tomu budete potřebovat? Minimálně rozhodnutí valné hromady (nejméně 2/3 všech společníků) nebo souhlas všech společníků. Toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. Cena notářského zápisu je součástí našich služeb. Cena každého stejnopisu navíc je 120 Kč / strana a 36 Kč / příloha, cena opisu je 36 Kč / strana. Všechny ceny jsou konečné.

V případě, že vaše společnost má více společníků, musí se nejprve určit, jestli se jednání zúčastní všichni společníci nebo pouze jeden na základě plné moci od ostatních. Důležité je zkontrolovat v zakladatelské listině, jestli smí jednatel takto zastupovat společnost. Na jednání potřebujete:

Pokud od vás obdržíme tyto dokumenty, můžeme místo vás podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku (více informací justice.cz). Tento návrh podáváme na rejstříkový soud (krajský nebo městský), přičemž navrhovatelem je obchodní společnost, která jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. K tomuto kroku od vás musíme mít k dispozici specifickou plnou moc, kterou pro vás můžeme připravit.

V případě, že měníte sídlo z jiného města do jiného (například Brno – Znojmo), k návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku přikládáme navíc ještě tyto dokumenty:

Soud je v povinen rozhodnout nejpozději do 15 dnů od podání návrhu.

 

 

3. Jakmile dojde ke změně sídla vaší firmy v obchodním rejstříku, jste povinni:

- tuto změnu je nutné provést do 15 dnů od změny sídla firmy,- změnu sídla dokládáte novým živnostenským oprávněním či usnesením z obchodního rejstříku včetně údaje o nabytí právní moci.

- tuto změnu je nutné taktéž provést do 15 dnů od změny sídla firmy,- změnový list s novou adresou sídla firmy vyplníte a podáte na příslušném živnostenském úřadě.

- v případě, že máte zaměstnance, musíte změnu nahlásit do 8 dnů od změny sídla firmy,- uvádíte novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a také na jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

- v případě, že vaše společnost vlastní nemovitost, měli byste tak učinit co nejdříve.

Mapa stránek | Všeobecné obchodní podmínky | Pohledávky | Ke stažení |
Copyright sidloprofirmybrno.cz © 2010-2012
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Advokátní kancelář Brno | Odklad daňového přiznání | Organizační složka zahraniční společnosti | Razítka Praha | ready made společnosti | Účetnictví, daně, mzdy | Virtuální kancelář Praha | ZakladaniSpolecnostiNaKypru.cz | ostatní partneři >>